OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apselan

Pseudoephedrini hydrochloridum
R01BA02 Układ oddechowy - leki obkurczające i rynologiczne do stosowania miejscowego - sympatykomimetyki
tabletki powlekane 60 mg
- rej. 18088

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 66157
OTC bez recepty
05909990864232
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.