OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Repso

Leflunomidum
L04AA13 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki powlekane 20 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 66198
Rpz recepty specjalne
05909990864676
30 tabl.
ID: 66197
Rpz recepty specjalne
05909990864690
30 tabl.
ID: 66200
Rpz recepty specjalne
05909990864683
100 tabl.
ID: 66201
Rpz recepty specjalne
05909990864706
100 tabl.
ID: 66202
Rpz recepty specjalne
05909990864744
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.