OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arthryl

Glucosamini sulfas
M01AX05 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - inne niesteroidowe
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
- rej. 07727

Opakowanie handloweWydawanie
20 sasz.
ID: 12278
Rp na receptę
05909990772711
30 sasz.
ID: 127717
Rp na receptę
04019338609287
90 sasz.
ID: 127718
Rp na receptę
04019338609294
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.