OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Antytoksyna jadu żmij

Immunoserum contra venena viperarum europaearum
J06AA03 Surowice odpornościowe i antytoksyny
roztwór do wstrzykiwań około 150 j.a. antytoksyny jadu żmij/ml
- rej. 00286

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 5 ml
ID: 948
Rp na receptę
05909990028610
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.