OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Palexia retard

Tapentadolum
N02AX06 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - różne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg
- rej. 18193

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 66272
Rpw środki odurzające
05909990865574
24 tabl.
ID: 86681
Rpw środki odurzające
05909991086794
30 tabl.
ID: 66273
Rpw środki odurzające
05909990865581
54 tabl.
ID: 86682
Rpw środki odurzające
05909991086800
60 tabl.
ID: 66274
Rpw środki odurzające
05909990865598
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.