OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Palexia retard

Tapentadolum
N02AX06 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - różne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg
- rej. 18194

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 66275
Rpw środki odurzające
05909990865604
24 tabl.
ID: 86683
Rpw środki odurzające
05909991086855
30 tabl.
ID: 66276
Rpw środki odurzające
05909990865628
54 tabl.
ID: 86684
Rpw środki odurzające
05909991086862
60 tabl.
ID: 66277
Rpw środki odurzające
05909990865635
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.