OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Palexia retard

Tapentadolum
N02AX06 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - różne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg
- rej. 18195

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 66278
Rpw środki odurzające
05909990865642
24 tabl.
ID: 86685
Rp na receptę
05909991086879
30 tabl.
ID: 66279
Rpw środki odurzające
05909990865659
54 tabl.
ID: 86686
Rpw środki odurzające
05909991086886
60 tabl.
ID: 66280
Rpw środki odurzające
05909990865666
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.