OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Palexia retard

Tapentadolum
N02AX06 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - różne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg
- rej. 18196

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 66281
Rpw środki odurzające
05909990865673
24 tabl.
ID: 86687
Rpw środki odurzające
05909991086893
30 tabl.
ID: 66282
Rpw środki odurzające
05909990865680
54 tabl.
ID: 86688
Rpw środki odurzające
05909991086909
60 tabl.
ID: 66283
Rpw środki odurzające
05909990865697
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.