OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atenolol Sanofi 50

Atenololum
C07AB03 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki 50 mg
- rej. 00114

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 47648
Rp na receptę
05909990011414
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.