OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Willfact 1000 j.m.

Factor humanus von Willebrandi
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
- rej. 18351

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + fiol. rozp. + zestaw do rekonstytucji
ID: 66346
Lz lecznictwo zamknięte
05909990866540
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.