OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gogolox

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
roztwór doustny 10 mg/dawkę
- rej. 18340

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 13 ml
ID: 66443
OTC bez recepty
05909990867493
1 butelka 25 ml
ID: 66444
OTC bez recepty
05909990867509
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.