OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azimycin

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg/5 ml
- rej. 18245

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 35 ml
ID: 66453
Rp na receptę
05909990867578
1 butelka 60 ml
ID: 66454
Rp na receptę
05909990867585
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.