OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hizentra

Immunoglobulinum humanum normale (SCIg)
J06BA01 Immunoglobuliny ludzkie (nieswoiste)
roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 10 ml
ID: 131756
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 5 ml
ID: 66504
Rpz recepty specjalne
05909990869541
1 amp.-strzyk. 5 ml
ID: 131757
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 10 ml
ID: 66621
Rpz recepty specjalne
05909990869572
1 fiol. 20 ml
ID: 66627
Rpz recepty specjalne
05909990869657
1 fiol. 50 ml
ID: 84755
Rpz recepty specjalne
05909991067380
10 amp.-strzyk. 10 ml
ID: 131758
Rpz recepty specjalne
10 fiol. 5 ml
ID: 66619
Rpz recepty specjalne
05909990869558
10 amp.-strzyk. 5 ml
ID: 131759
Rpz recepty specjalne
10 fiol. 10 ml
ID: 66622
Rpz recepty specjalne
05909990869589
10 fiol. 20 ml
ID: 66628
Rpz recepty specjalne
05909990869664
10 fiol. 50 ml
ID: 84756
Rpz recepty specjalne
05909991067397
20 fiol. 5 ml
ID: 66620
Rpz recepty specjalne
05909990869565
20 fiol. 10 ml
ID: 66623
Rpz recepty specjalne
05909990869596
20 fiol. 20 ml
ID: 66629
Rpz recepty specjalne
05909990869671
Wyświetliłem 15 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.