OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Valsart

Valsartanum
C09CA03 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 40 mg
- rej. 18285

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 66657
Rp na receptę
05909990870004
28 tabl.
ID: 66658
Rp na receptę
05909990870035
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.