OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Irinotecan-Ebewe

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 18249

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 66741
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871056
1 fiol. 5 ml
ID: 66744
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871087
1 fiol. 7,5 ml
ID: 66748
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871124
1 fiol. 15 ml
ID: 66751
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871155
1 fiol. 25 ml
ID: 66752
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871162
5 fiol. 2 ml
ID: 66742
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871063
5 fiol. 5 ml
ID: 66745
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871094
5 fiol. 7,5 ml
ID: 66749
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871131
10 fiol. 2 ml
ID: 66743
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871070
10 fiol. 5 ml
ID: 66747
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871100
10 fiol. 7,5 ml
ID: 66750
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871148
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.