OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Topotecan-Ebewe

Topotecanum
L01XX17 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 18248

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml
ID: 66754
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871179
1 fiol. 3 ml
ID: 66757
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871186
1 fiol. 4 ml
ID: 66760
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871193
5 fiol. 1 ml
ID: 66755
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871209
5 fiol. 3 ml
ID: 66758
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871223
5 fiol. 4 ml
ID: 66762
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871230
10 fiol. 1 ml
ID: 66756
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871247
10 fiol. 3 ml
ID: 66759
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871254
10 fiol. 4 ml
ID: 66763
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871261
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.