OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxaliplatin-Ebewe

Oxaliplatinum
L01XA03 Leki przeciwnowotworowe - związki platyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
- rej. 18330

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 114563
Lz lecznictwo zamknięte
05907626706239
1 fiol. 10 ml
ID: 66775
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871384
1 fiol. 20 ml
ID: 66778
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871391
1 fiol. 40 ml
ID: 66779
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871407
1 fiol. 30 ml
ID: 67592
Lz lecznictwo zamknięte
05909990881529
5 fiol. 10 ml
ID: 66776
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871421
10 fiol. 10 ml
ID: 66777
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871438
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.