OTC bez recepty   Rp na receptÍ   Rpz recepty specjalne   Rpw úrodki odurzajĻce   Lz lecznictwo zamkniÍte  


Atorvagen

Atorvastatinum
C10AA05 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 40 mg
- rej. 18241

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl. w blistrach
ID: 76311
Rp na receptÍ
05909990973040
10 tabl. w butelce
ID: 72936
Rp na receptÍ
05909990938964
14 tabl. w blistrach
ID: 76312
Rp na receptÍ
05909990973057
14 tabl. w butelce
ID: 72937
Rp na receptÍ
05909990938971
28 tabl. w blistrze
ID: 76313
Rp na receptÍ
05909990973064
28 tabl. w butelce
ID: 72938
Rp na receptÍ
05909990938988
30 tabl. w blistrach
ID: 76314
Rp na receptÍ
05909990973071
30 tabl. w butelce
ID: 72939
Rp na receptÍ
05909990938995
50 tabl. w blistrach
ID: 76315
Rp na receptÍ
05909990973088
50 tabl. w butelce
ID: 72941
Rp na receptÍ
05909990939008
56 tabl. w blistrach
ID: 76316
Rp na receptÍ
05909990973095
56 tabl. w butelce
ID: 72942
Rp na receptÍ
05909990939039
60 tabl. w blistrach
ID: 76317
Rp na receptÍ
05909990973101
60 tabl. w butelce
ID: 72943
Rp na receptÍ
05909990939046
84 tabl.
ID: 103123
Rp na receptÍ
05909991184117
90 tabl. w blistrach
ID: 76318
Rp na receptÍ
05909990973125
90 tabl. w butelce
ID: 66781
Rp na receptÍ
05909990871445
98 tabl.
ID: 103124
Rp na receptÍ
05909991184124
100 tabl. w blistrach
ID: 76319
Rp na receptÍ
05909990973132
100 tabl. w butelce
ID: 66782
Rp na receptÍ
05909990871452
200 tabl.
ID: 66783
Rp na receptÍ
05909990871469
250 tabl.
ID: 66784
Rp na receptÍ
05909990871476
500 tabl.
ID: 66785
Rp na receptÍ
05909990871483
Wyúwietli≥em 23 dostÍpnych opakowaŮ tego leku.

UlotkaInformacje na opakowaniuCharakterystykaRyzykoCSIOZ


0.05 s ∑ Serwis dla uŅytkownikůw programu Gabinet JZKģ, zwiĻzanych zawodowo z ochronĻ zdrowia. WiÍcej informacji.