OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Palexia retard

Tapentadolum
N02AX06 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - różne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg
- rej. 18192

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 66269
Rpw środki odurzające
05909990865543
24 tabl.
ID: 86679
Rpw środki odurzające
05909991086770
30 tabl.
ID: 66270
Rpw środki odurzające
05909990865550
54 tabl.
ID: 86680
Rpw środki odurzające
05909991086787
60 tabl.
ID: 66271
Rpw środki odurzające
05909990865567
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.