OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Yervoy

Ipilimumabum
L01XC11 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 66855
Rpz recepty specjalne
05909990872442
1 fiol. 40 ml
ID: 66856
Rpz recepty specjalne
05909990872459
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.