OTC bez recepty   Rp na receptÍ   Rpz recepty specjalne   Rpw úrodki odurzajĻce   Lz lecznictwo zamkniÍte  


Atorvagen

Atorvastatinum
C10AA05 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 18240

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl. w blistrach
ID: 76302
Rp na receptÍ
05909990972906
10 tabl. w butelce
ID: 72929
Rp na receptÍ
05909990938889
14 tabl. w blistrach
ID: 76303
Rp na receptÍ
05909990972937
14 tabl. w butelce
ID: 72930
Rp na receptÍ
05909990938896
28 tabl. w blistrach
ID: 76304
Rp na receptÍ
05909990972944
28 tabl. w butelce
ID: 72931
Rp na receptÍ
05909990938902
30 tabl. w blistrach
ID: 76305
Rp na receptÍ
05909990972951
30 tabl. w butelce
ID: 72932
Rp na receptÍ
05909990938926
50 tabl. w blistrach
ID: 76163
Rp na receptÍ
05909990972968
50 tabl. w butelce
ID: 72933
Rp na receptÍ
05909990938933
56 tabl. w blistrach
ID: 76307
Rp na receptÍ
05909990972975
56 tabl. w butelce
ID: 72934
Rp na receptÍ
05909990938940
60 tabl. w blistrach
ID: 76308
Rp na receptÍ
05909990972982
60 tabl. w butelce
ID: 72935
Rp na receptÍ
05909990938957
84 tabl.
ID: 103121
Rp na receptÍ
05909991184094
90 tabl. w blistrach
ID: 76309
Rp na receptÍ
05909990972999
90 tabl. w butelce
ID: 66769
Rp na receptÍ
05909990871339
98 tabl.
ID: 103122
Rp na receptÍ
05909991184100
100 tabl. w blistrach
ID: 76310
Rp na receptÍ
05909990973002
100 tabl. w butelce
ID: 66771
Rp na receptÍ
05909990871346
200 tabl.
ID: 66772
Rp na receptÍ
05909990871353
250 tabl.
ID: 66773
Rp na receptÍ
05909990871360
500 tabl.
ID: 66774
Rp na receptÍ
05909990871377
Wyúwietli≥em 23 dostÍpnych opakowaŮ tego leku.

UlotkaInformacje na opakowaniuCharakterystykaRyzykoCSIOZ


0.05 s ∑ Serwis dla uŅytkownikůw programu Gabinet JZKģ, zwiĻzanych zawodowo z ochronĻ zdrowia. WiÍcej informacji.