OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Valsart

Valsartanum
C09CA03 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 160 mg
- rej. 18287

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 66617
Rp na receptę
05909990870905
56 tabl.
ID: 66677
Rp na receptę
05909990870936
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.