OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xiapex

Collagenasum clostridium histolyticum
M09AB02 Inne leki układu mięśniowo-szkieletowego - enzymy
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,9 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 78960
Rpz recepty specjalne
05909991004408
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.