OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ACC mini

Acetylcysteinum
R05CB01 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
granulat do sporządzania roztworu doustnego 100 mg
- rej. 408/12

Opakowanie handloweWydawanie
20 sasz. 3 g
ID: 66140
OTC bez recepty
05909997209876
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.