OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aminoplasmal B. Braun 10%

Produkt złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji -
- rej. 22232

Opakowanie handloweWydawanie
6 butelek 1000 ml
ID: 106032
Rp na receptę
05909991203634
10 butelek 250 ml
ID: 106033
Rp na receptę
05909991203641
10 butelek 500 ml
ID: 106034
Rp na receptę
05909991203658
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.