OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Incivo

Telaprevirum
J05AE11 (J05A?)-
tabletki powlekane 375 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
42 tabl.
ID: 71014
Rpz recepty specjalne
05909990916436
168 tabl.
ID: 68824
Rpz recepty specjalne
05909990896356
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.