OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ApoTiapina

Quetiapinum
N05AH04 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - pochodne dibenzodiazepiny
tabletki powlekane 100 mg
- rej. 18636

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 68957
Rp na receptę
05909990897797
60 tabl.
ID: 70296
Rp na receptę
05909990910762
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.