OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bazetham Retard

Tamsulosini hydrochloridum
G04CA02 (G04C?)-
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg
- rej. 18568

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 68683
Rp na receptę
05909990894550
14 tabl.
ID: 68684
Rp na receptę
05909990894567
20 tabl.
ID: 68685
Rp na receptę
05909990894574
28 tabl.
ID: 68686
Rp na receptę
05909990894581
30 tabl.
ID: 68687
Rp na receptę
05909990894598
50 tabl.
ID: 68689
Rp na receptę
05909990894604
56 tabl.
ID: 68690
Rp na receptę
05909990894628
60 tabl.
ID: 68691
Rp na receptę
05909990894635
90 tabl.
ID: 68692
Rp na receptę
05909990894642
100 tabl.
ID: 68693
Rp na receptę
05909990894659
200 tabl.
ID: 68694
Rp na receptę
05909990894666
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.