OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adadox

Doxazosinum
C02CA04 Obniżające ciśnienie - leki antyadrenergiczne o działaniu obwodowym, blokery receptora alfa
tabletki 2 mg
- rej. 18844

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 69286
Rp na receptę
05909990901845
14 tabl.
ID: 69287
Rp na receptę
05909990901852
15 tabl.
ID: 69288
Rp na receptę
05909990901869
20 tabl.
ID: 69289
Rp na receptę
05909990901876
28 tabl.
ID: 69290
Rp na receptę
05909990901883
30 tabl.
ID: 69291
Rp na receptę
05909990901890
50 tabl.
ID: 69292
Rp na receptę
05909990901906
56 tabl.
ID: 69293
Rp na receptę
05909990901920
60 tabl.
ID: 69294
Rp na receptę
05909990901937
90 tabl.
ID: 69295
Rp na receptę
05909990901944
98 tabl.
ID: 69296
Rp na receptę
05909990901951
100 tabl. w blistrze
ID: 69297
Rp na receptę
05909990901968
100 tabl. w pojemniku
ID: 69299
Rp na receptę
05909990901982
140 tabl.
ID: 69298
Rp na receptę
05909990901975
Wyświetliłem 14 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.