OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cisatracurium Kabi

Cisatracurium
M03AC11 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 2 mg/ml
- rej. 18660

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 2,5 ml
ID: 69455
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903924
1 amp. 5 ml
ID: 69459
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903962
1 amp. 10 ml
ID: 69463
Lz lecznictwo zamknięte
05909990904006
5 amp. 2,5 ml
ID: 69456
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903931
5 amp. 5 ml
ID: 69460
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903979
5 amp. 10 ml
ID: 69464
Lz lecznictwo zamknięte
05909990904044
10 amp. 2,5 ml
ID: 69457
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903948
10 amp. 5 ml
ID: 69461
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903986
10 amp. 10 ml
ID: 69465
Lz lecznictwo zamknięte
05909990904051
50 amp. 2,5 ml
ID: 69458
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903955
50 amp. 5 ml
ID: 69462
Lz lecznictwo zamknięte
05909990903993
50 amp. 10 ml
ID: 69466
Lz lecznictwo zamknięte
05909990904068
Wyświetliłem 12 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.