OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Topotecan Hospira

Topotecanum
L01XX17 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/4 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 4 ml
ID: 69490
Rpz recepty specjalne
05909990904280
5 fiol. 4 ml
ID: 69491
Rpz recepty specjalne
05909990904297
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.