OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg + 200 mg
- rej. 00797

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku
ID: 1636
Rp na receptę
05909990079711
10 fiol. proszku
ID: 14017
Rp na receptę
05909990079728
1 fiol. proszku
ID: 88943
Rp na receptę
05909991100186
25 fiol. proszku
ID: 88944
Rp na receptę
05909991100193
100 fiol. proszku
ID: 88945
Rp na receptę
05909991100209
5 butelek proszku
ID: 88946
Rp na receptę
05909991100230
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.69 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.