OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nivestim

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 30 mln j.m./0,5 ml (0,6 mg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69559
Rpz recepty specjalne
05909990904761
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69560
Rpz recepty specjalne
05909990904778
8 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122479
Rpz recepty specjalne
05909991332631
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69561
Rpz recepty specjalne
05909990904785
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.