OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nivestim

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 48 mln j.m./0,5 ml (0,96 mg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69562
Rpz recepty specjalne
05909990904792
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69563
Rpz recepty specjalne
05909990904808
8 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122480
Rpz recepty specjalne
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69564
Rpz recepty specjalne
05909990904839
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.