OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atacand

Candesartanum cilexetili
C09CA06 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 16 mg
- rej. 165/11

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 69609
Rp na receptę
05909997197289
28 tabl.
ID: 69476
Rp na receptę
05909997197296
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.