OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adadox

Doxazosinum
C02CA04 Obniżające ciśnienie - leki antyadrenergiczne o działaniu obwodowym, blokery receptora alfa
tabletki 4 mg
- rej. 18845

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 69306
Rp na receptę
05909990902170
14 tabl.
ID: 69307
Rp na receptę
05909990902187
15 tabl.
ID: 69308
Rp na receptę
05909990902194
20 tabl.
ID: 69309
Rp na receptę
05909990902200
28 tabl.
ID: 69310
Rp na receptę
05909990902248
30 tabl.
ID: 69311
Rp na receptę
05909990902255
50 tabl.
ID: 69312
Rp na receptę
05909990902262
56 tabl.
ID: 69313
Rp na receptę
05909990902279
60 tabl.
ID: 69314
Rp na receptę
05909990902286
90 tabl.
ID: 69315
Rp na receptę
05909990902293
98 tabl.
ID: 69316
Rp na receptę
05909990902309
100 tabl. w blistrze
ID: 69317
Rp na receptę
05909990902330
100 tabl. w pojemniku
ID: 69319
Rp na receptę
05909990902354
140 tabl.
ID: 69318
Rp na receptę
05909990902347
Wyświetliłem 14 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.