OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Accordeon

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg
- rej. 19784

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl. w blistrze
ID: 73057
Rpw środki odurzające
05909990940141
10 tabl. w butelce
ID: 73066
Rpw środki odurzające
05909990940240
14 tabl.
ID: 73058
Rpw środki odurzające
05909990940158
20 tabl. w blistrze
ID: 73059
Rpw środki odurzające
05909990940165
20 tabl. w butelce
ID: 73067
Rpw środki odurzające
05909990940257
28 tabl.
ID: 73060
Rpw środki odurzające
05909990940172
30 tabl. w blistrze
ID: 73061
Rpw środki odurzające
05909990940189
30 tabl. w butelce
ID: 73068
Rpw środki odurzające
05909990940264
50 tabl. w blistrze
ID: 73062
Rpw środki odurzające
05909990940196
50 tabl. w butelce
ID: 73069
Rpw środki odurzające
05909990940271
56 tabl.
ID: 73063
Rpw środki odurzające
05909990940202
60 tabl.
ID: 112448
Rpw środki odurzające
05909991250836
98 tabl.
ID: 73064
Rpw środki odurzające
05909990940226
100 tabl. w blistrze
ID: 73065
Rpw środki odurzające
05909990940233
100 tabl. w butelce
ID: 73070
Rpw środki odurzające
05909990940288
120 tabl.
ID: 112449
Rpw środki odurzające
05909991250843
Wyświetliłem 16 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.