OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlessa

tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum
C09BB04 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna + antagoniści wapnia
tabletki 4 mg + 10 mg
- rej. 18738

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 73489
Rp na receptę
05909990944552
20 tabl.
ID: 73490
Rp na receptę
05909990944569
30 tabl.
ID: 69891
Rp na receptę
05909990908165
60 tabl.
ID: 70011
Rp na receptę
05909990908172
90 tabl.
ID: 70012
Rp na receptę
05909990908189
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.