OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlessa

tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum
C09BB04 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna + antagoniści wapnia
tabletki 8 mg + 5 mg
- rej. 18737

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 73482
Rp na receptę
05909990944477
20 tabl.
ID: 73483
Rp na receptę
05909990944484
30 tabl.
ID: 70013
Rp na receptę
05909990908196
60 tabl.
ID: 70014
Rp na receptę
05909990908202
90 tabl.
ID: 70015
Rp na receptę
05909990908233
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.