OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amikacin B.Braun

Amikacinum
J01GB06 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - aminoglikozydowe różne
roztwór do infuzji 5 mg/ml
- rej. 18756

Opakowanie handloweWydawanie
10 butelek 100 ml
ID: 69995
Rp na receptę
05909990908646
20 butelek 100 ml
ID: 70022
Rp na receptę
05909990908653
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.