OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Targocid

Teicoplaninum
J01XA02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - glikopeptydy
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg
- rej. 69/08

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 70915
Lz lecznictwo zamknięte
05909990504114
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.