OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Berodual N

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum
R03AK03 Leki przeciwastmatyczne wziewne - adrenergiczne w połączeniach
aerozol inhalacyjny, roztwór (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.
- rej. 282/11

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 200 dawek
ID: 71375
Rp na receptę
05909997199054
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.