OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Auglavin

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml
- rej. 21007

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 35 ml
ID: 83255
Rp na receptę
05909991050443
1 butelka 70 ml
ID: 83256
Rp na receptę
05909991050467
1 butelka 100 ml
ID: 83257
Rp na receptę
05909991050658
1 butelka 140 ml
ID: 83258
Rp na receptę
05909991050665
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.