OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abraxane

Paclitaxelum
L01CD01 Leki przeciwnowotworowe - pochodzenia naturalnego - taxeny
proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji 5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 100 mg
ID: 72080
Rpz recepty specjalne
05909990930265
1 fiol. 250 mg
ID: 86768
Rpz recepty specjalne
05909991088057
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.