OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cisatracurium Actavis

Cisatracurium
M03AC11 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 2 mg/ml
- rej. 19561

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2,5 ml
ID: 72368
Lz lecznictwo zamknięte
05909990933471
5 amp. 5 ml
ID: 72370
Lz lecznictwo zamknięte
05909990933495
5 amp. 10 ml
ID: 72372
Lz lecznictwo zamknięte
05909990933525
10 amp. 2,5 ml
ID: 72369
Lz lecznictwo zamknięte
05909990933488
10 amp. 5 ml
ID: 72371
Lz lecznictwo zamknięte
05909990933501
10 amp. 10 ml
ID: 72373
Lz lecznictwo zamknięte
05909990933532
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.