OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ApoSuprid

Amisulpridum
N05AL05 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - benzamidy
tabletki 400 mg
- rej. 19608

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 72682
Rp na receptę
05909990936557
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.