OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Accordeon

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg
- rej. 19786

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl. w blistrze
ID: 73149
Rpw środki odurzające
05909990941148
10 tabl. w butelce
ID: 73158
Rpw środki odurzające
05909990941254
14 tabl.
ID: 73150
Rpw środki odurzające
05909990941155
20 tabl. w blistrze
ID: 73151
Rpw środki odurzające
05909990941162
20 tabl. w butelce
ID: 73159
Rpw środki odurzające
05909990941261
28 tabl.
ID: 73152
Rpw środki odurzające
05909990941179
30 tabl. w blistrze
ID: 73153
Rpw środki odurzające
05909990941186
30 tabl. w butelce
ID: 73160
Rpw środki odurzające
05909990941278
50 tabl. w blistrze
ID: 73154
Rpw środki odurzające
05909990941193
50 tabl. w butelce
ID: 73161
Rpw środki odurzające
05909990941285
56 tabl.
ID: 73155
Rpw środki odurzające
05909990941209
60 tabl.
ID: 112452
Rpw środki odurzające
05909991250874
98 tabl.
ID: 73156
Rpw środki odurzające
05909990941230
100 tabl. w blistrze
ID: 73157
Rpw środki odurzające
05909990941247
100 tabl. w butelce
ID: 73162
Rpw środki odurzające
05909990941292
120 tabl.
ID: 112453
Rpw środki odurzające
05909991250881
Wyświetliłem 16 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.