OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Irinotecan Fair-Med

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 20503

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 73613
Lz lecznictwo zamknięte
05909990945702
1 fiol. 5 ml
ID: 73614
Lz lecznictwo zamknięte
05909990945757
1 fiol. 15 ml
ID: 73615
Lz lecznictwo zamknięte
05909990945764
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.