OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Avalsan

Valsartanum
C09CA03 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 320 mg
- rej. 19757

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 73616
Rp na receptę
05909990945771
14 tabl.
ID: 73617
Rp na receptę
05909990945788
28 tabl.
ID: 73618
Rp na receptę
05909990945795
56 tabl.
ID: 73619
Rp na receptę
05909990945801
98 tabl.
ID: 73620
Rp na receptę
05909990945818
280 tabl.
ID: 73621
Rp na receptę
05909990945825
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.