OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arthryl

Glucosamini sulfas
M01AX05 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - inne niesteroidowe
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
- rej. 497/11

Opakowanie handloweWydawanie
20 sasz.
ID: 73671
Rp na receptę
05909997202051
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.